Stalo se Vám někdy, že se zaměstnanec chtěl z dočasné pracovní neschopnosti do práce vrátit dříve, než se předpokládalo a začít opět pracovat ještě předtím, než došlo k jejímu ukončení?

 

Tomáš Matějka

Z/C/H Legal

 

 

 

Pak by Vás mohlo zajímat například to, zda je zaměstnavatel povinen takovému zaměstnanci přidělovat práci nebo zda je s ním možné rozvázat pracovní poměr.

Doba pracovní neschopnosti

Platí, že po dobu dočasné pracovní neschopnosti není zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, i kdyby mu ji zaměstnavatel chtěl přidělit.

Stejně tak ale zaměstnavatel není zaměstnanci povinen práci přidělovat

Pokud tedy zaměstnavatel pro zaměstnance práci nemá, i když by se zaměstnanec chtěl do práce vrátit před oficiálním skončením dočasné pracovní neschopnosti, nemusí se bát, že by mohlo dojít ke vzniku překážky na straně zaměstnavatele.

Dále je nutné vzít v potaz, že se zaměstnanec na dočasné pracovní neschopnosti nachází v tzv. ochranné době.

Během ochranné doby není až na výjimky možné dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru

Pokud se zaměstnanec vrátí k výkonu práce během dočasné pracovní neschopnosti, je třeba si uvědomit, že režim ochranné doby stále trvá a tím pádem stále není možné rozvázat pracovní poměr takového zaměstnance výpovědí, i když se nachází na pracovišti a fakticky práci vykonává.

Je nutné počkat, až dojde k ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance

Závěr

Pokud si nejste jisti, jaké dopady může mít dočasná pracovní neschopnost v rámci pracovněprávního vztahu, neváhejte se na nás obrátit. Jsme tu pro Vás!

Autor: Tomáš Matějka