WCA International skončí v insolvenci. Potvrzuje to insolvenční expert Michal Žižlavský, jehož advokátní kancelář zastupuje klienty tohoto alternativního investičního fondu:

“Prováděli jsme analýzu situace společnosti WCA International. Zastupujeme její klienty v exekucích a také v trestním řízení. Došli jsme k závěru, že společnost je již v úpadku. Budeme proto v zájmu našich klientů postupovat podobně jako v případu GROWING WAY. Zde probíhá insolvenční řízení, ve kterém věřitelé na základě námi nastavené strategie dostanou už brzy zpět přibližně 60 % svých investic, a další peníze je ještě čekají.“

Existuje podezření, že jednatel WCA International Matouš Polák nabízel investice veřejnosti, což alternativní investiční fond neumožňuje. Prověřují se také informace, že používal klamavé a zavádějící informace, převáděl majetek do svých firem a vytvořil tzv. Ponziho schéma. O to by šlo tehdy, kdyby neplatil závazky WCA ze zhodnocení investic, ale z peněz nových investorů.

Společnost WCA International sdělila 17. října svým klientům, že není schopna plnit své závazky, podá insolvenční návrh a požádá soud o povolení reorganizace

Advokátní kancelář ŽIŽLAVSKÝ nyní sestavuje silnou skupinu věřitelů, která bude společně hájit svá práva nejen v trestním, ale také v insolvenčním řízení. “V tuto chvíli nevíme, zda je reorganizace pro poškozené klienty to nejlepší řešení,” říká Michal Žižlavský. “Musí se samozřejmě prošetřit, jak pan Matouš Polák nakládal se svěřenými prostředky. Důležitý je ale pro nás zájem našich klientů. Ve všem co děláme, sledujeme jediný cíl:

Chceme dosáhnout maximálního a co nejrychlejšího uspokojení pohledávek našich klientů, říká Žižlavský

Z tohoto pohledu nás zarazila jedna věc. Doslechli jsme se, že WCA snad vytváří seznam advokátních kanceláří, které mají zprostředkovatelé investic doporučovat poškozeným klientům. Pokud to tak skutečně je, položte si jednoduchou otázku:

Chcete, aby vám ten, koho chcete žalovat, radil, jakého advokáta si proti němu máte vzít?

Klienti, kteří se chtějí přidat do silné skupiny věřitelů a mít jistotu, že budeme hájit jen jejich zájem, se na nás mohou samozřejmě obrátit,“ dodává Žižlavský.