Jak které a jak kdy je správná odpověď. Ale generuje další otázku. Je to potřeba a případně jak? Což spolu dost souvisí. Na otázku, jak jsem již odpověď zmínil dříve. Svobodu slova lze omezit jen zákonem a pouze v zájmu demokratické společnosti.

 

Tomáš Sokol

advokát – partner

Brož & Sokol & Novák

 

Nesmyslné zvěsti

Zákonných omezení je docela dost, někdy míří vysloveně na to, čemu se dnes říká dezinformace, někdy mají širší záběr. V předchozím článku jsem připomněl trestný čin šíření poplašné zprávy.

Míněno je způsobení vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa rozšířením nepravdivé poplašné zprávy

Což je praktická ukázka toho, kde reálně končí svoboda slova šířit nesmyslné zvěsti. Podobně je trestným činem veřejné popírání, zpochybňování, schvalování nebo snaha ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti. Takových omezení je povícero, takže už zbývá jen se rozhodnout, jestli je potřeba ještě něco navíc.

Svoboda slova

Nehodlám analyzovat různé „pravdy“ či alespoň „pravdičky“ popírající nebo zpochybňující řádění Rusů na Ukrajině, případně jiné informační zhůvěřilosti, covidové, ekonomické a podobné.

Co ale je pod výše naznačenou hranicí, tím nemá smysl se institucionálně zabývat. A ani to není možné

Pohybujeme se v prostoru, který bych vymezil dvěma výroky. Jeden se opakuje v mnoha rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva. Podle něj se svoboda projevu vztahuje nejen na informace nebo myšlenky, které jsou příznivě přijímány nebo považovány za nepříznivé nebo jako lhostejné, ale také na ty, co zneklidňují, šokují nebo zraňují. Na druhé straně je výrok emeritního soudce Nejvyššího soudu USA, O.W. Holmese jr., který kdysi napsal: „Ani ta nejpřísnější ochrana svobody slova by neměla chránit muže, který začne nepravdivě volat ‘hoří’ v divadle a způsobí tím paniku.“

K čemuž lze již jen dodat, že takto vymezený prostor pro svobodu slova funguje v svobodných zemích desetiletí a není důvod, proč by neměl fungovat i u nás a nyní

Pravda, jsme poněkud ve válce, a to se mohou měnit i tak osvědčená pravidla. Jenže úměrně možným negativním důsledkům stávající míry svobody slova. A o těch zatím nikdo z povolaných nehovoří. Tedy podle mne je spíše na místě vysvětlovat a vyvracet.

Autor: Tomáš Sokol