Předsedou České advokátní komory byl zvolen Robert Němec, který kandidoval na tuto funkci jako jediný kandidát. Rozhodlo o tom představenstvo, které se dnes sešlo poprvé od sněmovních voleb, které proběhly 22. října 2021 v pražském Hotelu Clarion Congress Prague. Němec získal v advokátních volbách ze všech zvolených členů představenstva nejvíce hlasů a představenstvo jej zvolilo jednomyslně. Jako místopředsedkyně a místopředsedové byli zvoleni Monika Novotná, Michala Plachká, Martin Maisner a Petr Toman. Dalšími členy představenstva jsou Tomáš Sokol, František Korbel, Ondřej Trubač, Lukáš Trojan, Lucie Dolanská Bányaiová a Michal Žižlavský.

Robert Němec působí v advokacii od roku 1995.

PRIORITY NOVÉHO PŘEDSEDY ČAK

  • moderní, efektivní a nezávislá advokátní komora jako samosprávná stavovská organizace
  • prosazování práva na právní pomoc a důvěrnost vztahu s klientem
  • aktivní účast ČAK na legislativním procesu
  • využívání moderních informačních technologií a digitalizace na ČAK
  • umožnění využívání moderních informačních technologií advokáty
  • zajištění vzdělávání advokátních koncipientů a celoživotní vzdělávání advokátů
  • zajištění objektivní, praktické a relevantní advokátní zkoušky s využitím informačních technologií
  • soustavné vylepšování mediálního obrazu advokacie přispívat k posilování unikátního postavení advokacie v rámci justice
  • podpora zapojení advokátů do stavovského života
  • aktivní účast v mezinárodním a evropském advokátním životě

Příspěvky Roberta Němce na legalTV můžete vidět zde.