A zase ty daně…

Pokud svým zaměstnancům poskytujete pracovní benefit v podobě příspěvku na dovolenou nebo o tom uvažujete, pak by Vám neměly uniknout daňové souvislosti, zejména odpověď na otázku, zda takový příspěvek podléhá dani z příjmu.

 

Lenka Gomez Tomčalová

advokát – partner

Z/C/H Legal

 

Tomáš Matějka

Z/C/H Legal

 

 

Mnoho zaměstnavatelů i některé veřejnoprávní instituce považují tento příspěvek ve smyslu zákona o dani z příjmu za nepeněžité plnění.

Častým argumentem je, že zaměstnavatel poskytuje příspěvek výhradně za konkrétním účelem, ale chce zaměstnanci ponechat volnou ruku ve způsobu trávení dovolené

Příspěvek tak vlastně jen supluje situaci, kdy by za zaměstnance služby a další náklady související s dovolenou uhradil třetím osobám přímo zaměstnavatel.

Jak to vidí soud?

S tímto názorem se však neztotožnil Nejvyšší správní soud. Ten ve svém nedávném rozsudku vedeném pod č.j. 7 Ads 31/2021 – 28 vyjádřil názor, že podstatou nepeněžitého plnění je kromě omezeného účelu právě i forma, ve které je poskytnuto.

Podle Nejvyššího správního soudu lze za nepeněžité plnění považovat pouze ta plnění, kdy zaměstnavatel hradí peněžní částku osobě odlišné od zaměstnance a tato osoba poskytne zaměstnanci určitou výhodu či službu, tedy například situace, kdy zaměstnavatel zakoupí zaměstnanci u cestovní kanceláře konkrétní zájezd či rekreační pobyt

Další alternativou, která podle Nejvyššího správního soudu dani z příjmu nepodléhá, je zakoupení poukázek na službu (například Flexipass). Účelově vázané poukázky lze podle Nejvyššího správního soudu považovat za nepeněžité plnění.

V takovém případě se sice jedná stále o finanční prostředek, ale ten slouží k určitému účelu a je nezaměnitelný a nesměnitelný za jiné než určené plnění

U poukázek tedy dochází ke standardní situaci, kdy zaměstnavatel zpravidla prostřednictvím třetí strany poskytne zaměstnanci určitý benefit, který je svým způsobem již „hotovou“ službou.

Závěr

Je‑li však plnění poskytnuto ve formě finančních prostředků, není dispozice s nimi nijak fakticky omezena a podle Nejvyššího správního soudu se tak jedná o standardní součást mzdy, tedy o zdanitelný příjem podléhající zdanění a sociálnímu pojištění. Ani ve chvíli, kdy jste již – obrazně řečeno – myšlenkami na dovolené, není tedy radno daně podcenit.

Autor: Lenka Gomez Tomčová Tomáš Matějka