Vydáním předběžného opatření zahájila ČNB dne 28. 2. 2022 kroky vedoucí k odejmutí bankovní licence. Sberbank CZ v tuto chvíli zejména nesmí poskytovat úvěry, přijímat vklady, zbavovat se svého majetku či ho zatěžovat.

 

Vojtěch Faltus

vedoucí advokát
Aegis Law

 

 

Jiří Kokeš

vedoucí advokát
Aegis Law

V případě odnětí bankovní licence bude Sberbank CZ moci vykonávat pouze činnosti nezbytné k vypořádání svých pohledávek a dluhů a směřovat ke svému zániku. Jmenovaný likvidátor začne zjišťovat a sepisovat majetek, a připravovat jeho prodej v zájmu uspokojení maximálního objemu dluhů Sberbank CZ.

Do doby vypořádání pohledávek a dluhů, se bude Sberbank CZ považovat za banku, a bude tak stále podléhat dohledu ČNB

Vzhledem k současné situaci je možné, že majetek Sberbank CZ nebude postačovat na pokrytí jejích dluhů a dojde k zahájení insolvenčního řízení. V případě, že tato situace nastane, lze očekávat pouze částečné uspokojení přihlášených pohledávek věřitelů Sberbank CZ.

Vklady u Sberbank jsou ze zákona pojištěny do částky 100.000 EUR (cca 2,5 mil. Kč) na klienta (nikoli na účet) s tím, že toto pojištění se týká vkladů spotřebitelů i podnikatelů. Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují ve stanoveném období částku 500 000 EUR. Vklady přesahující částku 100.000 EUR nejsou pojištěny a v případě úpadku Sberbank CZ mohou být nenávratně ztraceny.

Stejná pravidla se vztahují na advokátní, notářské či realitní úschovy, pokud je účet úschovy zřízen u Sberbank CZ, výše náhrady ale může činit až 200.000 EUR

Výplatu náhrad vkladů bude provádět Komerční banka. Jakmile začne výplata náhrad, je možné navštívit její pobočku, předložit pouze doklad totožnosti a zvolit účet, na jaký náhradu převést (je možná i výplata v hotovosti). Věc je možné vyřídit i korespondenčně. Informace o probíhajících výplatách je možné nalézt ZDE.

Odnětí bankovní licence neznamená automaticky zesplatnění úvěrů poskytnutých Sberbank CZ. V zájmu zamezení překvapení v tomto směru lze však doporučit kontrolu uzavřené úvěrové smlouvy, a to zejména z pohledu, zda neobsahuje např. ustanovení o zesplatnění úvěru v případě odnětí bankovní licence.

Autor: Jiří Kokeš, Vojtěch Faltus