Ministerstvo spravedlnosti chce od počátku příštího roku zvýšit notářům odměny za některé vybrané činnosti. Reaguje tak na současnou inflaci. Z návrhu vyhlášky odeslaného do připomínkového řízení vyplývá, že částky za některé notářské úkony se mají zvednout až dvojnásobně. Ministerstvo plánuje v brzké době změnit i odměny pro advokáty a exekutory.

Notářský tarif

Současný notářský tarif podle ministerstva dostatečně neodráží vývoj základních ekonomických ukazatelů v posledních letech.

„Navrhovanou novelizací se proto mění odměna notáře jako soudního komisaře i odměna notáře za notářskou činnost tak, aby výše odměn byla přizpůsobena vývoji inflace, růstu minimální mzdy, průměrné mzdy v podnikatelské sféře, ale také odborné náročnosti vykonávaných činností a míře odpovědnosti notáře,“ vysvětlil úřad v důvodové zprávě.

Ministerstvo napsalo, že odměny za vybrané činnosti navýšilo tak, aby současně minimalizovalo negativní dopady změn na běžné spotřebitele. Předkládaná podoba návrhu je podle něj výsledkem jednání jak se zástupci Notářské komory ČR, tak i neziskového sektoru

„K novelizaci vyhlášky jsme se zavázali na říjnovém jednání se zástupci právnických profesních komor a se zástupci Člověka v Tísni,“ uvedl v tiskové zprávě ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

„Ministerstvu spravedlnosti se podařilo navrhnout změnu tak, aby negativně nezasáhla spotřebitele ani státní rozpočet,“ doplnil prezident notářské komory Radim Neubauer

Stávající tarif podle ministerstva například nezohledňuje obtížnost řízení o pozůstalosti s velkým objemem majetku. Maximální výše odměny notáře jako soudního komisaře v pozůstalostním řízení nyní činí 41.500 korun plus DPH. Podle navrhované změny by výše odměny mohla dosáhnout až 86.500 korun a DPH.

Za provedení soupisu pozůstalosti na místě by měli notáři nově dostávat 1500 korun za každou započatou hodinu práce, přičemž doposud byla sazba 1000 korun. Minimální odměna za likvidaci pozůstalosti by pak měla vzrůst ze 3000 na 5000 korun.

Sepsání notářského zápisu o darovací smlouvě nebo o smlouvě o manželském majetkovém režimu má vyjít nejméně na 2000 korun,dosavadní minimální částkou byla tisícikoruna. Za přijetí závěti do úschovy se má platit o 300 korun více než doposud, tedy 1100 Kč. Za zápis do veřejného rejstříku to bude 500 korun namísto 300 Kč.

Za notářský zápis o rozhodnutí o přeměně právnické osoby se má platit nejméně 20.000 Kč namísto dosavadních 10.000 Kč.

„Adekvátní nastavení výše odměny za vysoce odbornou a specializovanou činnost notáře by mělo přispět rovněž k řádnému zajištění potřebné sítě notářských úřadů i v oblastech, v nichž žije více sociálně znevýhodněných obyvatel,“ doplnilo ministerstvo.

ČTK, 2. 12. 2022