Dotaz 1 (04:26)

Mohou členové družstev žalovat představitele družstev za uložení peněz u Sberbank?

Dotaz 2 (18:15)

Kdo a jak je povinen za družstvo řešit insolvenci Sberbank?

Dotaz 3 (04:49)

Kdo dostane své peníze před družstvy. Proč má přednost Garanční systém finančního trhu?

Dotaz 4 (07:14)

Co hrozí představitelům družstev, když poruší své povinnosti při správě pohledávky vůči Sberbank?

Dotaz 5 (01:17)

Je možné “odkoupit” dluh a započítat jej vůči pohledávce Sberbank?

Dotaz 6 (06:25)

Jak se mohou představitelé družstev chránit před vznikem osobní odpovědnosti za porušení povinnosti při správě pohledávky vůči Sberbank?

Dotaz 7

Aktuální dotazy z nejnovějšího srpnového webináře – zde